Sekání trávníku

Sečením udržujeme potřebnou výšku trávníku, která se odvíjí dle jednotlivých typů trávníku. Pravidelným sečením podporujeme odnožování travních jedinců, a tím dosahujeme dostatečného zárůstu a kvalitního vzhledu travnaté plochy. Jednotlivé travní druhy reagují rozdílně na intenzitu a výšku sečení.

Četnost sekání

Pro kvalitní trávník je důležité pravidelné sekání! Četnost sekání se odvíjí od druhového složení, funkce trávníku, vlivu počasí a podnebí. Na jaře, kdy je trávník v plné fázi růstu, doporučujeme sekat trávník 1x týdně, v sušších obdobích roku je pak nutné sekání zredukovat.

Výška střihu

Výška sekání trávníku je jedním z faktorů, který rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu v pěstování kvalitního trávníku. Zvolená výška střihu může trávník dále rozvíjet, ale může také uškodit. Závisí zde na typu trávníku, jeho složení a využití. Za optimální výšku je považován střih 3-5cm. Zde je třeba dodržovat zásadní pravidlo – trávu zkracujeme vždy pouze o 1/3 její délky, čímž zachováme větší část zelené rostliny potřebné k optimálnímu růstu trávníku. Pokud se stane, že trávník přeroste, je nutné posekat ho nadvakrát s odstupem tří dnů.