Aerifikace trávníku (provzdušnění trávníku)

Aerifikace je metoda úpravy trávníku, při které pomocí hrotů provádíme provzdušnění travního drnu až do hloubky 10cm. Díky vzniklým otvorům půda lépe přijímá vzduch a živiny. Po aerifikaci by mělo proběhnout zapískování trávníku, při kterém používáme křemičitý písek o frakci 0 – 2mm. Křemičitý písek zeminu odlehčí a umožní tak snadnější pronikání všech potřebných živin ke kořenům trávníku.
Aerifikace se obvykle provádí v situacích, kdy potřebujeme trávník ,,rozdýchat“, nebo pokud už není možné provést vertikutaci (například, když je tloušťka stařiny ve Vašem trávníku silnější než 15mm a vertikutací by mohlo dojít k poškození jeho povrchu). Aerifikaci provádíme pouze v místech, kde je uložen závlahový systém ve standardní hloubce, což je 20 – 30cm. Pokud by byl závlahový systém uložen nestandardně, mohou hroty aerifikátoru způsobit jeho poškození.